Den Haag presenteert ontwerp Stedelijk Energieplan

Den Haag gaat over op schone energie. Dat houdt in dat bewoners en bedrijven straks alleen nog maar schone energie gebruiken om te verwarmen, te koken en te douchen. Het Haagse college van B&W zet in het ontwerp Stedelijk Energieplan de koers uit voor de Energietransitie in Den Haag. Het college kiest voor lokale bronnen en bestaande technieken. Dat zijn elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte. Lokale bronnen leveren met voorrang aan Haagse warmteklanten. Nieuwe technieken worden eerst doorontwikkeld, voordat ze kunnen worden toegepast. Het streven is de komende jaren 25.000 tot 30.000 bestaande woningen van duurzame energie te voorzien of ze hierop voorbereiden. 

In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 komen met een transitievisie warmte, waarin staat hoe de stad overgaat op schone energie. Het vandaag gepubliceerde ontwerp Stedelijk Energieplan is de eerste stap hiertoe. Wethouder Liesbeth Van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) legt uit: ‘Juist nu moeten we investeren in de energietransitie: op korte termijn voor onze economie en de werkgelegenheid, en op de langere termijn om onze stad ook voor toekomstige generaties groen en leefbaar te houden. Hoe we dat gaan doen is een vraag die ons allemaal aangaat. Of je nu woont in Mariahoeve of in Benoordenhout, op Scheveningen of in Laak: binnen relatief korte tijd gaat onze stad er heel anders uit zien. De weg daarnaartoe vraagt veel van bedrijven en organisaties, inwoners van de stad en de gemeente. We hebben iedereen nodig om deze opgave tot een succes te maken, daarom wil ik dit samen met alle Hagenaars doen.’

Samenwerken 

De gemeente werkt samen met alle bewoners en ondernemers die hun huis of (bedrijfs)pand willen verduurzamen, met de vele bewonersinitiatieven, bedrijven en organisaties in onze stad. Elke wijk maakt een wijkenergieplan waarin staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat. In 10 groene energiewijken is gestart met het opstellen van zo’n plan.

​Leden van Coöperatie Langebeesten Energiek op het zonnedak van poptempel Paard​

Schone energiebronnen

Den Haag kent al veel bewoners die alleen of samen met buren of wijkbewoners aan de slag zijn met energiebesparing en al zijn overgaan op schone energie. Ook zijn er in Den Haag veel natuurlijke bronnen. Zo wordt er hard gewerkt aan de eerste geothermiecentrale aan de Leyweg en worden er nog eens 3 nieuwe locaties onderzocht.

In gesprek

De komende tijd gaat de gemeente met bewoners, bedrijven en andere partners in de stad in gesprek over het energieplan. Door de maatregelen rondom het coronavirus wordt gekeken hoe we dit digitaal kunnen doen. Op basis van deze gesprekken wordt het Stedelijke Energieplan definitief gemaakt en aan de gemeenteraad ter bespreking aangeboden.

Foto gemaakt door Sander Foederer