Nieuws

Concept-transitievisie warmte ligt ter inzage

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte gepubliceerd. Dit document beschrijft hoe Den Haag overgaat op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Inwoners kunnen een zienswijze indienen en de gemeente organiseert informatiebijeenkomsten.

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de warmtevraag in de stad te voldoen.

De concept-transitievisie warmte ligt momenteel ter inzage. U kunt hier tot en met 23 mei op reageren. Tijdens drie informatiebijeenkomsten licht de gemeente het document toe. Inwoners kunnen vragen stellen en is er ruimte om samen in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en vinden in maart en april plaats op verschillende plekken in de stad.

Wat is de concept-transitievisie warmte? 

In de concept-transitievisie warmte is voor elke buurt van Den Haag beschreven wat goede technieken zijn voor verwarmen met schone energie. Daarnaast wordt aangegeven welke buurten waarschijnlijk al voor 2030 een schone warmtevoorziening hebben en welke na 2030 overgaan op een schone warmtevoorziening. De komende jaren wordt een groot deel van de huizen en gebouwen aangepast op deze verandering.

Inwoners, ondernemers en andere partners gaan samen met de gemeente concrete plannen maken voor iedere buurt. Dan wordt toegewerkt naar keuzes voor de beste oplossing om met schone energie huizen en gebouwen te verwarmen. De concept-transitievisie warmte geeft een eerste beeld van goede beschikbare technieken.

Publicatie

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte op 23 februari 2022 gepubliceerd. Inwoners en andere betrokkenen kunnen hierop reageren in een inspraakprocedure.

Reageren op de concept-transitievisie warmte

De inspraakperiode duurt tot en met 23 mei 2022. Tot die datum kunt u reageren op de concept transitievisie warmte door een zienswijze in te dienen. U kunt bellen naar 14070 of uw reactie mailen naar duurzamestad@denhaag.nl. Een derde optie is uw reactie per brief te versturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. Zowel uw mail als uw brief kunt u versturen onder vermelding van “Zienswijze transitievisie warmte Den Haag”.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente werkt samen met inwoners en ondernemers om de overstap naar schone energie te maken. Daarom organiseert de gemeente drie informatiebijeenkomsten verspreid over de stad. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. U moet zich hiervoor aanmelden.

Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u vragen stellen over de transitievisie warmte aan experts en aan de gemeente en is er ruimte om samen het gesprek aan te gaan. U krijgt informatie over hoe Den Haag in de toekomst kan overstappen naar schone energie. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we woningen beter isoleren zodat we minder energie verbruiken? Wat is een warmtenet? Ook wordt uitgelegd hoe u kunt reageren op het concept transitievisie warmte.

Datum, tijd en locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op:

• woensdag 23 maart, van 19.30 uur tot 21.00 uur bij Voetbalclub VUC, Mariahoeve
• maandag 28 maart, van 19.30 uur tot 21.00 uur bij het Nutshuis, Centrum
• woensdag 13 april 19:30 – 21:00 bij Theater Dakota, Zuidwest

Let op: Speciaal voor jongeren is er een informatiebijeenkomst op donderdag 7 april, van 19:30 uur tot 21:00 uur bij The Student Hotel in de Schilderswijk.

Aanmelden

Meld u aan voor een informatiebijeenkomst via www.aanmelder.nl/denhaagopschoneenergie.

Jongeren kunnen zich speciaal voor de jongerenbijeenkomst aanmelden via https://www.aanmelder.nl/jongerendenhaagopschoneenergie.