Nieuws

Lege daken gezocht!

Lyceum Ypenburg heeft een lekker groot dak waar sinds kort 420 zonnepanelen op liggen. Niet de school, maar bewoners uit de omgeving zijn de eigenaar. Een van hen is Paul Picauly. Hij vraagt zich af waarom niet alle daken vol liggen. ‘Dit is een geweldige manier om energie op te wekken. De panelen liggen uit het zicht, dus niemand kan zich eraan storen.’ 

Paul Picauly kocht via een energiecoöperatie een zonnepaneel op het dak van Lyceum Ypenburg. Lees het hele verhaal

Paul kocht zijn zonnepaneel via energiecoöperatie Haags Opgewekt, die al het papierwerk en de installatie van de panelen verzorgde. Lekker makkelijk dus. Voor de school is het op hun beurt een mooie manier om maatschappelijke betrokkenheid te tonen en de binding met de omgeving te versterken.

Meedoen aan een zonnestroomproject

Een energiecoöperatie is een groep bewoners die samen hun stad willen verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld  door samen groene stroom op te wekken op grote Haagse daken. Bewoners kunnen aan zo’n project meedoen door geld in te leggen. Alle leden van de coöperatie zijn dan gezamenlijk eigenaar van de zonnepanelen. Wilt u net als Paul Picauly meedoen met een van de energiecoöperaties in Den Haag? Stuur dan een mail naar haagsedaken@gmail.com.

Zelf een dak ter beschikking stellen

Elk leeg dak is een gemiste kans om iets te doen voor het klimaat. Wilt u zelf een groot (bedrijfs)dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen? Neem dan contact op met een Haagse coöperatie bij u in de buurt. Vraag een lijst met energiecoöperaties op in een mail aan: haagsedaken@gmail.com.

Uw eigen dak vergroenen

Heeft u een eigen woning of bent u lid van een VvE? U kunt meer met uw dak doen dan zonnepanelen installeren. Denk ook eens aan het beplanten van uw dak of uitbouw met sedumplantjes. De gemeente heeft hiervoor een subsidieregeling: Den Haag – Subsidie groene daken 2022 aanvragen