Concept Regionale Energiestrategie voor regio Rotterdam Den Haag 

In onze regio is vooral veel capaciteit op het gebied van aardwarmte (geothermie) en restwarmte. Het aanbod is bijna tweemaal zo groot als de warmtevraag. De warmte is bedoeld voor Haagse woningen en bedrijven, maar wordt ook uitgewisseld met aangrenzende regio’s. Dit staat in het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) dat vanaf vandaag is in te zien. 

De gemeente Den Haag werkt in de RES nauw samen met 22 omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en 4 waterschappen. Doel van deze samenwerking is om in regionaal verband te kijken naar de mogelijkheden van verduurzaming van de elektriciteit, warmtevraag en brandstoffen. De samenwerking is belangrijk omdat energie en klimaat niet ophouden bij een gemeentegrens. De RES streeft naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen. Alle betrokken gemeenten blijven verantwoordelijk voor de eigen opgave als het gaat om de Energietransitie. De gemeente Den Haag heeft hiervoor het Stedelijk Energieplan gemaakt. 

De concept-RES ligt nu bij alle betrokken besturen. Zij kunnen tot 1 oktober 2020 reageren. Het definitieve plan moet voor 1 juli 2021 zijn afgerond. Meer informatie is te vinden op www.resrotterdamdenhaag.nl.

Om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan is in het Nederlandse Klimaatakkoord afgesproken dat iedere gemeente en iedere regio een eigen Regionale Energie Strategie (RES) opstelt.