Nieuws

'Bestemmingsplan'voor WarmtelinQ ter inzage

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben het provinciale inpassingsplan (PIP) voor WarmtelinQ vastgesteld. Dit is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. Het plan ligt tot en met 30 december ter inzage.

WarmteLinQ is een ondergrondse leiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven die gebruikt kan worden om huizen en bedrijven te verwarmen. Om de aanleg van de leiding goed voor te bereiden heeft de provincie een inpassingsplan vastgesteld. U kunt tot en met 30 december tegen het plan in beroep gaan.

Meer informatie

Lees meer over het PIP en alle beschikkingen en documenten op de website van de provincie Zuid-Holland. U leest hier ook hoe u in beroep kunt gaan en informatie over het WarmteLinQ tracĂ© Vlaardingen – Den Haag.