Nieuws

Nieuwe stap op de weg naar schone warmte voor Laakhavens

De gemeente Den Haag en de projectontwikkelaars Atenor, Ten Brinke en myb. werken samen aan de voorwaarden voor het warmtesysteem voor een deel van de nieuwbouwontwikkelingen in Laakhavens. Hierover ondertekenden wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid, Milieu & Energietransitie), directeur myb. Arjan van der Kooij en country manager Atenor Joost Versluijs woensdag 27 oktober een intentieverklaring.

Voor Laakhavens is begin dit jaar een warmteplan vastgesteld. Hiermee worden nieuwbouwontwikkelingen verplicht om aan te sluiten op een nieuw duurzaam en collectief warmtesysteem in de wijk.

Aanbesteding

Momenteel loopt de aanbesteding om een warmtebedrijf te selecteren die het systeem zal ontwerpen, realiseren en exploiteren. Om ervoor te zorgen dat bij de aanbesteding ook de vraag en de wensen van de projectontwikkelaars worden meegenomen voeren gemeente en projectontwikkelaars regelmatig gesprekken. De uitkomst van deze gesprekken zijn nu vastgelegd in een intentieverklaring.

Joost Versluijs, wethouder Liesbeth van Tongeren en Arjan van der Kooij

In de ondertekende intentieverklaring zijn afspraken gemaakt over afstemming tussen de gemeente en de projectontwikkelaars over de aanbesteding en realisatie van het warmtesysteem. Dat is van belang voor zowel de ontwikkelaars en de gemeente. Ook voor het toekomstige warmtebedrijf is de intentieverklaring van waarde. Zij zijn hiermee verzekerd van een goede afstemming met hun toekomstige afnemers.

Eén warmteleverancier

De gemeente neemt de regie om voor de ontwikkelingen bij Laakhavens één warmteleverancier te selecteren. Deze leverancier moet gebruikmaken van lokale warmtebronnen zoals bodemwarmte en warmte van het oppervlaktewater van de Laak. Het nieuwe warmtesysteem moet ongeveer 7.000 woningen van duurzame warmte gaan voorzien.