Een groen-blauw dak kan water langer vasthouden. Op naar een klimaatadaptieve stad!

We hebben ook in Den Haag regelmatig te maken met heftige regenbuien en perioden van droogte: gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Om het hemelwater beter te kunnen verwerken als het met bakken uit de hemel valt, moeten we met elkaar zorgen voor minder steen en meer groen.

Direct naar