Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie

Heeft u een plan om uw straat, buurt, vereniging of bedrijfspand te verduurzamen? Dan kunt u gebruikmaken van het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE). Dit fonds helpt duurzame initiatieven in de startfase bij de voorfinanciering van het project.

De inwoners van Den Haag spelen een hoofdrol bij de energietransitie. Gelukkig zijn veel mensen bereid om in actie te komen en barst het in de stad van de ideeën om energie te besparen of zelf op te wekken. In de praktijk komen projecten soms moeilijk uit de startblokken. Een goed plan is één ding, maar het zo uitwerken dat een bank of fonds het wil financieren, is een tweede. Daarom is in Den Haag het LISE-fonds opgericht.

Hulp bij de start

Het LISE-fonds loodst duurzame initiatieven door de startfase door de voorbereiding van het project te bekostigen. Met een goed uitgewerkt projectvoorstel onder de arm kunnen initiatiefnemers vervolgens een lening bij een bank of fonds aanvragen. Bij succes betalen zij het geld renteloos aan het LISE-fonds terug.

Het LISE-fonds start in 2021 met een pilotjaar. In dit jaar zit er bijna € 400.000,- in de pot, genoeg voor zo’n 25 projecten. Als het fonds een succes wordt, kan het budget groeien tot € 3 miljoen.

Voor wie?

Het LISE-fonds is bedoeld voor initiatieven van bewonerscollectieven, verenigingen en ondernemers. Ook VvE’s komen in aanmerking voor een lening. Het fonds steunt hen bij de voorfinanciering van initiatieven op het gebied van energiebesparing, de opwekking van energie en het beter verdelen van de energievraag in een wijk.

De lening

Het LISE-fonds verstrekt renteloze leningen. De lening is bedoeld voor alle vormen van ondersteuning die nodig zijn om een project financierbaar te maken, zoals onderzoeksactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten en milieustudies. De lening bedraagt minimaal € 5.000,- en kan onder voorwaarden worden kwijtgescholden. Er geldt een eigen bijdrage van dertig procent van de voorbereidingskosten. Dit kan ook betaald worden door middel van vrijwilligersuren.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u een lening aanvragen? Vul het aanmeldformulier in en wij nemen contact met u op.

Naar het aanmeldformulier