In uw wijk

Uw wijk over op schone energie

        

Hoe maken we een Energieplan?

Een Wijkenergieplan bestaat uit verschillende stappen. Allereerst gaan we  in gesprek met alle partners in de wijk; bewoners, ondernemers en woningcorporaties. Ook brengen we de wijk in kaart. We inventariseren aantallen en soorten woningen, bedrijven, scholen, winkels en andere gebouwen. Daarna volgt onderzoek naar kosten, regels en technische mogelijkheden.

Wijkenergieplan
Vervolgens maken we een Wijkenergieplan waarin staat welke vormen van schone energie geschikt zijn voor de wijk en wat de kosten zijn. Participatie met met de bewoners uit de wijk is daarbij belangrijk. Met stakeholders als woningcorporaties, energieleveranciers en de netbeheerder kijken we naar hun rol in het hele proces.

Wijkuitvoeringsplan
Het Wijkenergieplan wordt uiteindelijk vastgesteld door het college en de gemeenteraad. Daarna werken we het uit in één of meerdere wijkuitvoeringsplannen. Daarin staat wanneer en hoe een wijk daadwerkelijk gaat overstappen op een schone vorm van energie.

Aanpak andere wijken
De ervaring die we nu opdoen bij het maken van de Wijkenergieplannen gebruiken we voor het maken van een aanpak voor alle andere wijken in de stad. Mochten andere wijken zich vooruitlopend daarop melden, dan biedt de gemeente waar mogelijk de procesondersteuning bij het maken van een Wijkenergieplan.

Zo ziet de route er naar een Wijkenergieplan uit: