In uw wijk

Uw wijk over op schone energie

        

Een energieplan voor iedere wijk

Iedere wijk in Den Haag krijgt een wijkenergieplan. Hierin staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat op schone energie. In een aantal wijken zijn we hier al mee aan de slag. Andere wijken zijn later aan de beurt.

Het wijkenergieplan

Een wijkenergieplan bestaat uit verschillende stappen. Eerst brengen we de wijk in kaart en gaan we in gesprek met alle partners in de wijk: bewoners, ondernemers en woningcorporaties. Daarna volgt onderzoek naar kosten, regels en technische mogelijkheden. Vervolgens maken we het wijkenergieplan waarin staat welke vormen van schone energie geschikt zijn voor de wijk en wat de kosten zijn. Participatie met met de bewoners uit de wijk is daarbij belangrijk. Met stakeholders als woningcorporaties, energieleveranciers en de netbeheerder kijken we naar hun rol in het hele proces.

Wijkuitvoeringsplan

Het Wijkenergieplan wordt uiteindelijk vastgesteld door het college en de gemeenteraad. Daarna werken we het uit in één of meerdere wijkuitvoeringsplannen. Daarin staat wanneer en hoe een wijk daadwerkelijk gaat overstappen op een schone vorm van energie.

Aanpak andere wijken

In een aantal Haagse wijken doen we momenteel ervaring op met het maken van Wijkenergieplannen. Die ervaring gebruiken we voor het maken van een aanpak voor alle andere wijken in de stad. Wilt u vooruitlopend daarop in uw wijk plannen uitwerken voor de overstap naar schone energie? Dan kunt u als bewonersgroep ondersteuning krijgen van de gemeente.

Zo ziet de route naar een Wijkenergieplan eruit: