Hoe helpt de gemeente?

Subsidies

Er zijn verschillende gemeentelijke subsidies voor duurzaam woningonderhoud.

Voor duurzame initiatieven in uw wijk is er de subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019-2021. Per aanvraag is er maximaal € 5000 subsidie beschikbaar. Het gaat om initiatieven als meer groen in de straat, energie besparen met de vereniging of gezamenlijk buurtonderzoek naar de overstap op schone energie.

Advies

Voor persoonlijk advies kunt u terecht bij één van onze Hou van je Huis-punten in de stad.

Onafhankelijk advies

Bent u op zoek naar onafhankelijk advies bij de renovatie van uw corporatiewoning? Dan kan onze duurzaamheidsmakelaar u wellicht helpen. Deze ‘makelaar’ geeft  onafhankelijk advies over duurzame renovaties aan VvE’s, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Heeft u vragen?

Stadswiki’s

Alle acht stadsdelen hebben een zogeheten stadswiki waar bewoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over het verduurzamen van hun woning en hun wijk. Heeft u een vraag aan één van onze stadswiki’s?

Procesondersteuning

Als bewonersgroepen serieuze plannen hebben voor het maken van een Wijkenergieplan is er vanuit de gemeente procesondersteuning. Heeft u vragen?