Energiehaven: zon, recreatie en opslag voor de wijk

‘De ligplaatsen van Watersportvereniging De Vlietstreek in de Binckhaven hebben eigen zonnepanelen en accu’s. Als de accu’s vol zijn verdwijnt de energie die de zonnepanelen nog blijven geven en dat is zonde. Door de zonnepanelen te koppelen aan het elektriciteitsnet gaat de teveel opgewekte stroom terug naar het net en kunnen omliggende bedrijven en bewoners daar gebruik van maken. Hiervoor is een walstroom verbinding nodig en een speciale aansluiting per schip. Samen met de Haagse Hogeschool gaan we een techniek ontwikkelen om dit mogelijk te maken. Andere jachthavens kunnen dit systeem dan ook gaan gebruiken.’