Energie uit de Wijk Challenge

De gemeente Den Haag stelt € 500.000 beschikbaar voor bewonersinitiatieven die zorgen voor een snellere overstap naar schone energie. Voor de Energie uit de Wijk Challenge 2020 zijn er 62 initiatieven van bewonersgroepen ingediend. Een onafhankel­ijke en deskundige jury koos daaruit 11 ‘Haagse Energie Toppers’.

Begeleiding ‑ Haagse Energie Toppers

Deze 11 bewonersinitatieven worden intensief begeleid door de gemeente zodat zij­ hun plannen nog dit jaar kunnen realiseren. Zij krijgen financiële en inhoudel­ijke ondersteuning bij­ het realiseren van hun plannen. Het gaat dan om bijvoorbeeld om b­ijeenkomsten, trainingen en individuele begeleiding.

Jury Energie Challenge

Waarom een Energie uit de Wijk Challenge?

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. In deze challenge werken bewoners zelf aan de overstap van fossiele energiebronnen naar schone energie. Deze bewoners krijgen daarbij een jaar lang steun van de gemeente en partners uit de stad.