Energie voor Energie

Wijk: Rivierenbuurt

Veel huishoudens kunnen niet makkelijk overstappen naar duurzamere energie. Ze hebben bijvoorbeeld niet genoeg geld of in hun huurhuis is geen plek voor een zonnepaneel. Energie voor Energie gaat bewoners van de Rivierenbuurt helpen mee te doen in een lokaal opgezette energiecoöperatie. Een pand met een groot dakoppervlak krijgt zonnepanelen waar de hele buurt van kan profiteren. Als bewoners met kleine bedragen kunnen deelnemen, wordt zonne-energie voor iedereen bereikbaar. De buurtcoöperatie die de bewoners oprichten, laat bewoners merken hoe zij kunnen meewerken aan de energietransitie.