Drietrapsraket Zeeheldenkwartier

De bewonersgroep Duurzame Zeehelden wilde op drie manieren de overstap maken naar schone energie:

  • Duurzame Energie – door op de iconische parkeergarage ‘de Zeeheld’ een zonnecoöperatie te starten.
  • Elektrische Deelmobiliteit – door een Deel project te starten voor coöperatieve elektrische deelauto’s en elektrische deelfietsen.
  • Duurzame leefbaarheid en Groen – door te beginnen met groene gevel van de parkeergarage ‘de Zeeheld’ en uitbreiding naar de straat.

 

Dit was een van de winnende ideeën van de Energie uit de Wijk Challenge 2020-2021. Helaas is later gebleken dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan. Het plan kan dan ook niet in deze vorm worden uitgevoerd en een zoektocht naar alternatieven in de directe omgeving heeft geen succes opgeleverd. De gemeente heeft de toegekende ondersteuning ingetrokken. Om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen zijn de selectiecriteria aangepast. Onderdeel van de beoordeling is behalve de technische uitvoerbaarheid nu ook de vraag of andere afspraken een project in de weg zitten.