Drietrapsraket Zeeheldenkwartier

De bewonersgroep Duurzame Zeehelden gaat op 3 manieren de overstap maken naar schone energie:

  • Duurzame Energie – door op de iconische parkeergarage ‘de Zeeheld’ een zonnecoöperatie te starten.
  • Elektrische Deelmobiliteit – door een Deel project te starten voor coöperatieve elektrische deelauto’s en elektrische deelfietsen.
  • Duurzame leefbaarheid en Groen – door te beginnen met groene gevel van de parkeergarage ‘de Zeeheld’ en uitbreiding naar de straat.