Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte beschrijven we voor elke buurt in Den Haag wat goede technieken zijn voor verwarmen met schone energie. Ook leest u in dit document welke buurten waarschijnlijk al vóór 2030 een schone warmtevoorziening hebben en welke buurten hier na 2030 op overgaan. De komende jaren wordt een groot deel van onze huizen en gebouwen aangepast aan deze verandering.  De ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil. Er komen ook steeds nieuwe technieken bij. Daarom zullen de plannen om de paar jaar worden bijgesteld.

Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat gemeenten aan de slag gaan met de energietransitie. Maar energie en klimaat houden niet op bij onze gemeentegrens. Daarom stelt iedere regio een eigen Regionale Energiestrategie (RES) op. Gemeente Den Haag werkt hierin samen met 22 omliggende gemeenten, provincie Zuid-Holland en 4 waterschappen. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om elektriciteit, warmtevraag en brandstoffen te verduurzamen. Het streven is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

RES 1.0

Inmiddels heeft onze regio een eerste versie van de Regionale Energiestrategie opgesteld: de RES 1.0. Op 1 juli 2021 is de RES 1.0 aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL en het Nationaal Programma RES bestuderen nu alle regionale energiestrategieën om tot een totaalbeeld te komen.