Overige energieplannen

Specifieke energieplannen

In specifieke situaties bieden we maatwerk. Zo werken we met het Medisch Centrum Haaglanden samen aan een uitvoeringsplan voor energiebesparing en het duurzame energiesysteem van het Westeinde ziekenhuis en de omliggende panden. Hiervoor draagt de gemeente met de benodigde expertise bij aan de plannen van MCH.

Energierijk Den Haag

Het project Energierijk Den Haag schaalt in 2020 op naar 33 panden rondom Den Haag Centraal. Ieder pand maakt in 2020 een transitieplan voor het eigen gebouw en er start een project om het energiegebruik per pand zichtbaar te maken. Daarnaast start er een challenge tussen de gebouwen over energiebesparing op de werkvloer. Tot slot wor­den er marktconsultaties gestart voor de 5 warmte koude (WKO) ringen, gevolgd door aanbestedingen. Alle Haagse scholen verduurzamen hun panden. Dit blijven we ondersteunen met informatie, met een toeslag voor bijna energie neutrale nieuwe schoolgebouwen en met een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen bij bestaande gebouwen.

We ondersteunen sportclubs om stappen te zetten naar besparing en naar schone energie. We beginnen daarbij met het verduurzamen van verlichting.

Gemeente geeft het goede voorbeeld

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, door

  • We besparen op ons eigen energiegebruik door onze eigen vastgoed beter te isoleren en te verduurzamen.
  • Ieder geschikt dak van gemeentelijke panden krijgt zonnepanelen, een groen dak of witte dakbedekking.
  • Zodra een nieuwe, duurzame energiebron geschikt is, wordt ons eigen vastgoed hier indien mogelijk op aangesloten.
  • In het project EnergieRijk Den Haag werken we samen met Rijk, provincie en private vastgoedeigenaren aan schone energie voor 28 (overheids)gebouwen rond het Centraal Station. Dit project wordt later uitgebreid naar andere gebieden met grote kantoorpanden.
  • De gemeente gebruikt schone energie voor haar huisvesting en voorzieningen.
  • We richten ons bij het aantrekken van bedrijven en startups in onze stad ook op bedrijven die actief zijn met (de omslag naar) schone energie.