Hoe gaat het verder?

Begin 2020 wordt het eerste deel van het stedelijk Energietransitieplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het gaat dan om:

  • Een schets van alle bronnen en warmtenetten die er in de gemeente Den Haag zijn.
  • Een plan waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden staan (dus ook een financieel plan) om de energietransitie uit te voeren. Daarbij wordt ook gekeken of het haalbaar en betaalbaar is voor alle type woningen en woningeigenaren.
  • Een overzicht van de eerste gebieden in de stad waar gewerkt wordt aan de uitvoering van het plan.
  • In de loop van 2020 verwachten we:
    – een routekaart. Hierop staat per wijk wanneer het wijkenergieplan klaar is en wanneer wordt overgegaan op duurzame energie
    – de uitkomsten van de stadsgesprekken
    – de uitwerking van het klimaatakkoord. In dit akkoord is onder meer afgesproken dat iedere gemeente vóór 2021 een stedelijke energievisie zal opleveren.