Ruimte maken voor stadsnatuur

Minder tegels in de tuin, een groen dak of potplanten op het balkon. Als iedereen iets extra’s doet voor de natuur, dan maken we samen een groot verschil. ‘Eén plus één wordt dan drie,’ zegt stadsecoloog Esther Vogelaar.

stadsecoloog Esther Vogelaar in stadstuin Emma's Hof

Esther Vogelaar in Emma’s Hof, een groene oase in de stad. Deze stadstuin is geheel voor en door bewoners opgezet.

Groene daken met vetplantjes, grassen en bloemen. En ‘wilde’ tuinen met veel soorten struiken en planten. Daar help je de natuur in de stad het meeste mee. ‘De gemeente heeft de bewoners hard nodig om de verschillende soorten planten en dieren in de stad te behouden,’ zegt Esther Vogelaar. Esther is stadsecoloog en geeft advies over hoe het groen in Den Haag ingericht moet worden. ‘Insecten op jouw groene dak zijn voedsel voor vogels die nesten bouwen in de klimop van de buurman. Hoe meer verspreid groen in een wijk, hoe beter dieren en planten het doen. Alle privétuinen samen zijn een enorme oppervlakte. Ze vormen samen met parken, plantsoenen en bermen het groene netwerk van Den Haag.’

Tropisch warm

Ook voor mensen heeft meer groen veel voordelen. Want een groen dak zorgt voor koelte, en beschermt de dakbedekking tegen de zon. Bovendien stroomt regenwater minder snel af naar de dakgoot en het riool. Dat voorkomt dat ze overstromen bij stortbuien. Nog een voordeel: zonnepanelen op een groen dak leveren in de zomer meer elektriciteit, omdat het er niet zo heet wordt als op een harde dakbedekking.

Esther: ‘Los daarvan is het ook gewoon fijner om in een groene omgeving te wonen en op groen uit te kijken. Je wordt blij van zingende vogels, fladderende vlinders en bloeiende struiken in je tuin. In een grijze versteende omgeving voelt niemand zich happy. De gemeente krijgt veel positieve reacties op de bloemrijke bermen en parken die we de laatste jaren hebben aangelegd. De stad ziet er een stuk vriendelijker uit. We zien ook steeds meer straten met geveltuintjes en groene boomcirkels waar bewoners zelf voor zorgen.’

Tegel eruit, plant erin

Den Haag wil de mix aan planten en dieren (biodiversiteit) behouden en verder versterken. ‘We kiezen zoveel mogelijk voor een natuurlijke inrichting en verstandig beheer van het stadsgroen. Dat ziet er soms misschien een beetje rommelig uit. Parken en plantsoenen zijn niet overal meer zo netjes als vroeger, maar dat is goed voor de biodiversiteit.

Ook steeds meer bewoners geven de natuur de ruimte en vervangen tegels door groen. Dit voorjaar begint weer de actie Steenbreek. Je kunt dan tegels omruilen voor planten. Als je samen met de buren meer dan 200 tegels uit de tuin haalt, dan zorgt Stichting Duurzaam Den Haag voor een container om de tegels af te voeren.’

Subsidie regenopvang

Minder tegels helpt wateroverlast voorkomen bij hevige buien. Regen kan dan de grond in trekken en hoeft niet af te stromen naar het riool. De gemeente geeft subsidie voor maatregelen om regenwater op te vangen. Dit omvat bijvoorbeeld het aanleggen van een groen dak, het plaatsen van een regenton en het (gedeeltelijk) weghalen van tegels uit de tuin. De regeling geldt voor woningeigenaren en huurders in buurten waar een groter risico bestaat op wateroverlast bij stortbuien zoals Archipelbuurt en Schilderswijk.

Meer informatie en subsidie aanvragen onder denhaag.nl/subsidieregenwater.

 

(Uit: Stadskrant 1 van 2024.)

Ook interessant