Voor in uw agenda:

Heeft u een plan ingestuurd? Zet deze data dan alvast in uw agenda:

 • 10 november: bekendmaking geselecteerde plannen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie.
 • 24 november van 12.30 – 15.00 uur: tijdens een bijeenkomst in de Haagse Lobby ‘pitchen’ (presenteren) de geselecteerde bewonersgroepen hun plan  aan de jury. Daarna maakt de jury bekend wie gekozen zijn tot Haagse Energie Toppers 2022.
 • vanaf 25 november: start van de ondersteuning door de gemeente.
 • januari 2022: start uitvoering van de plannen.

Andere regelingen en subsidies

Heeft u wel een plan maar is deze niet geschikt voor de Challenge? Er zijn diverse  regelingen en subsidies waar u gebruik van kunt maken. Zowel voor particuliere woningeigenaren als voor VvE’s, ondernemers, stichtingen en verenigingen.

De prijzen

Er zit in totaal € 500.000 in de prijzenpot. De gemeente stelt dit beschikbaar aan initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing of het opwekken van schone energie in hun wijk. Een onafhankelijke jury selecteert de meest kansrijke initiatieven. Ieder winnend initiatief krijgt maximaal € 100.000 subsidie. Ook krijgen de winnaars ondersteuning bij het zelf uitvoeren van hun plan. De ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit:

 • Hulp bij het vinden van de juiste partners zoals lokale ondernemers;
 • projectbegeleiding;
 • hulp bij de financiering;
 • verbinding met experts van binnen en buiten de gemeente.

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar energieuitdewijk@denhaag.nl

Veelgestelde vragen

 • Wat kan ik doen om mijn plan te versterken?

  • Zoek bewoners uit de wijk, buurt en straat op om het initiatief uit te werken.
  • Ga samen aan de slag met jullie verhaal, plan van aanpak en begroting.
  • Kom naar de online kick-off op 9 september, van 20.00 tot 21.00 uur. We vertellen u daar alles over de spelregels en u kunt vragen stellen om uw initiatief zo goed mogelijk voor te bereiden voor inzending. Deelnemers van vorige Challenges vertellen hoe zij het hebben aangepakt en hoe het met hun duurzame initiatief gaat. Meld u aan door een e-mail te sturen naar energieuitdewijk@denhaag.nl
 • Welke kansen biedt de Challenge mij als bewoner?

  Bewonersgroepen blijven zelf de regie over hun project voeren. De gemeente ondersteunt door:

  • vraag en aanbod te koppelen en hulp te bieden bij het vinden van de juiste partners in de stad. Denk aan lokale ondernemers, kennisinstellingen en andere bewonersgroepen.
  • passende ondersteuning bij de realisatie van het project, zoals projectbegeleiding, hulp bij financiering of hulp bij vergunningen.
  • financiële ondersteuning: De gemeente stelt € 500.000 beschikbaar voor bewonersgroepen die zich inzetten voor energiebesparing of opwekking van schone energie in hun wijk. Een onafhankelijke jury selecteert de initiatieven. Een ingediend initiatief kan na selectie maximaal € 100.000 subsidie krijgen.
 • Kan ik meedoen aan de challenge als ik al eens eerder heb meegedaan?

  • Als u heeft deelgenomen aan een eerdere editie van de Challenge kunt u niet opnieuw meedoen met hetzelfde project. U kunt wel meedoen met een ander project.
  • Heeft u zich eerder aangemeld voor deelname, maar is uw project toen niet geselecteerd? Dan kunt u zich opnieuw aanmelden met eenzelfde project of aangevuld plan.
 • Hoe kom ik erachter of mijn plan geschikt is?

  Tijdens de online kick-off op 9 september krijgt u uitleg over de spelregels en kunt u inspiratie opdoen en vragen stellen om uw initiatief zo goed mogelijk voor te bereiden. Meld u aan door een mail te sturen naar energieuitdewijk@denhaag.nl

 • Kan ik me aanmelden als ik nog geen rechtspersoon heb geregistreerd?

  Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een stichting, coöperatie of vereniging van eigenaren. U kunt de subsidie alleen ontvangen als u aangemeld bent als geregistreerd rechtspersoon. Bent u geen rechtspersoon dan is het wellicht mogelijk om de aanvraag via de buurtvereniging, de VvE of een andere vereniging of club uit de wijk te laten verlopen. Dit moet een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn. Ziet u geen mogelijkheden? Neem dan even contact met ons op (energieuitdewijk@denhaag.nl) dan denken we met u mee!

 • Voor welke kosten kan ik subsidie aanvragen?

  In de Subsidieregeling Energie uit de wijk Challenge Den Haag 2021 (pdf) staat uitgelegd waar uw aanvraag aan moet voldoen.

  Kosten waarvoor u subsidie kunt aanvragen:

  • de BTW over de gesubsidieerde kosten voor zover die BTW niet teruggevorderd, verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht;
  • de kosten van technische installaties die onderdeel uitmaken van verduurzamingsmaatregelen;
  • notariskosten voor de oprichting van een rechtspersoon;
  • inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel.

  Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • de kosten voor overhead en vergoeding van projecturen door initiatiefnemers die meer bedragen van 20 % van de kosten van de subsidiabele activiteiten;
  • advieskosten voor een professioneel adviesbureau die de € 2.500 overstijgen;
  • de kosten die eerder door het college op basis van deze subsidieregeling of anderszins zijn gesubsidieerd.

Inspiratie