Wat is er tot nu toe gedaan?

Er zijn informatie-avonden en ronde tafelgesprekken geweest met bewoners en ondernemers over de mogelijkheden van verschillende vormen van schone energie. Gebleken is dat het zogeheten cascademodel het meest geschikt is voor de Binckhorst. Daarbij wordt de temperatuur van het bestaande warmtenet op termijn verlaagd naar 70 graden. De warmte wordt dan geleverd door een nieuw te ontwikkelen geothermiebron. Er wordt op dit moment onderzocht waar in de Binckhorst zo’n bron zou kunnen komen. Daarover is later dit jaar meer duidelijk.

Hoe ver is Binckhorst met het energieplan?

Het is de bedoeling dat het wijkenergieplan rond de zomer klaar is. Daarbij kijken we als eerste naar de gebieden waar nieuwbouw komt, zoals de Trekvlietzone en Binckhaven. Het ligt voor de hand daar werk met werk te combineren; als de grond opengaat voor nieuwe woningen kan dit worden gecombineerd met de aanleg van bijvoorbeeld nieuwe leidingen voor schone energie.

Wie zijn hierbij betrokken?

Lokale ondernemers en organisaties, projectontwikkelaars, VvE’s, Stedin, Dunea, verschillende energieleveranciers, I’m Binck en de gemeente.

Op de website van I’m Binck kun je de verslagen van de energietafels teruglezen en meer informatie vinden over de energietransitie in de Binckhorst.