Verticale zonnepanelen

Wijk: Regentessekwartier 

Fossiele brandstoffen inruilen voor schone energie betekent dat de samenleving nog veel meer elektriciteit gaat gebruiken. Deze moet duurzaam worden opgewekt. En bij voorkeur plaatselijk. Zonnepanelen worden goedkoper, maar het is nog steeds lastig grotere daken te vinden voor gezamenlijke zonnepanelen. Daarom is het interessant te kijken naar andere plekken voor zonnepanelen en om de panelen bijvoorbeeld verticaal op te hangen. Zo zijn de panelen zichtbaar en aansprekend voor bewoners in de wijk: ‘onze zonnepanelen, onze energie’.